Verlof

Verlof voor huwelijken, jubilea etc.

Dit verzoek tot verlof vraagt u schriftelijk aan bij de directie. Wij kunnen vervolgens hierdoor uw afwezigheid verantwoorden aan de inspectie en de leerplichtambtenaar.

Verlof buiten de schoolvakanties

De school mag geen toestemming geven voor vakantieplannen buiten de schoolvakanties. De leerplichtambtenaar ziet er streng op toe dat wij ons aan de wettelijke bepalingen houden. Er kan slechts in de volgende gevallen toestemming worden gegeven voor extra dagen buiten de schoolvakanties:

● Aan een zelfstandige ondernemer of aan een werknemer in loondienst in geval er in geen enkele schoolvakantie in verband met werkomstandigheden vrij genomen kan worden. Dit moet door de werknemer worden aangetoond door middel van een werkgeversverklaring.

● Als in verband met medische en/of sociale redenen verlof gevraagd wordt op voorschrift van een arts of een instantie, zoals de sociale dienst of een instelling voor maatschappelijk werk.

Het is niet toegestaan om aansluitend aan de zomervakantie extra verlof op te nemen.