IKC

IKC

Een IKC is een voorziening waarin verschillende organisaties, zoals de basisschool, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal zijn samengevoegd. Dit is een voorziening van kinderen van 0 tot 12 jaar, waarbij zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen en te ontwikkelen. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij aan bod.

Kolegio San Bernardo en Kinderopvang Bon Kwido vormen samen het integraal kindcentrum; IKC Pal’i Tamarein. Het programma bestaat uit huiswerkbegeleiding (groep 3 t/m 8) en naschoolse activiteiten. Momenteel kunnen er 45 leerlingen deelnemen aan dit programma en de planning is om dit het komende schooljaar verder uit te breiden