Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn veiligheid, autonomie, relatie en competentie

De kernwaarden zijn terug te zien in het handelen van de medewerkers van Kolegio San Bernardo op onder meer de volgende manieren:

  • Invulling van de kwaliteitszorg
  • Uitwerking van ons zorgplan
  • Werkwijze in de professionele leergemeenschappen waarbinnen medewerkers samenwerken
  • Team bijeenkomsten
  • De wijze waarop  de directie sturing geeft aan de school(ontwikkeling)