Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden leerlingen voor groep 1

Leerlingen die komend schooljaar (2023-2024) vier jaar oud worden (en dus leerplichtig worden) dienen door hun ouders aangemeld te worden via het platform:www.aanmeldenbasisonderwijsbonaire.com

Aanmeldingsperiode is van 01 januari 2023 tot 01 april 2023. Daar geeft u aan welke school uw voorkeur heeft. Indien er plaats is voor uw kind op onze school zult u gebeld worden door de administratie van onze school voor een intakegesprek.

Aanmelden leerlingen voor groep 2 tot en met 8

Ouders die hun kind(eren) op Kolegio San Bernardo willen plaatsen, kunnen hun kind(eren) bij ons inschrijven. Inschrijving vindt plaats middels het inschrijfbeleid van de school. Eerst vult u een aanmeldingsformulier in bij de administratieve kracht van de school voor leerlingen voor de groepen 2 t/m 8. De administratie zet de datum van ontvangst bovenaan het formulier en registreert de aanmelding. Indien de leerling voor het nieuwe schooljaar wel of niet geplaatst wordt, zult u gebeld worden door de administratie van de school. Bij het aanmelden behoort u de volgende documenten in te leveren:

- een kopie identiteitsbewijs van het kind (paspoort of familieboek) en van u (paspoort of ‘sedula’);

- het laatste rapport van uw kind;

- het onderwijskundigrapport van de school van waar uw kind komt.

U kunt contact opnemen met de administratie van de school:

Mail: adm.ksb@rksbonaire.org.

Telefoon: +599717-3955