Schoolgids

Schoolgids

In de schoolgids vindt u belangrijke informatie over het onderwijs op onze school, zoals de missie en visie van onze school, onze organisatie en de schooltijden. Deze schoolgids is voor het schooljaar 2023-2024, elk schooljaar verschijnt er een nieuwe gids. Wij hopen u middels de voorlichting in de schoolgids voldoende te informeren over het onderwijs en de sfeer binnen Kolegio San Bernardo. Wij vinden het belangrijk dat er een duidelijke schoolgids is om ouders en verzorgers te informeren over de gang van zaken binnen onze school. Mochten er zaken onverhoopt onduidelijk zijn, dan kunt u met uw vragen altijd op school terecht.