Samenwerkende instanties

Logopedist

Elke donderdag komt de logopedist op school. De leerlingen die in aanmerking komen voor logopedische ondersteuning ontvangen een brief van school, waarmee naar de huisarts gegaan kan worden voor een verwijsbrief.

Fysiotherapeut

Marilijne Kats is als fysiotherapeut werkzaam op dinsdag op onze school. Zij ondersteunt de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen bij de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek.

Schoolmaatschappelijk werker

Vanuit EOZ komt Solange Soliano op maandag en woensdag op school.

Orthopedagoog

Vanuit EOZ komt Arloutta Calmera op woensdag op school, om samen met de intern begeleider ondersteuning te bieden aan de zorgleerlingen.

Stichting Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ)

De taak van het Expertisecenter Onderwijs en Zorg (EOZ) op Bonaire is het bieden van ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die door leer-, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. Het gaat daarbij om het bieden van zorg in aanvulling op de zorg die al door school wordt geboden. De samenwerking tussen school en EOZ speelt hierbij een belangrijke rol.

Akseso

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet zich in voor een gezonde ontwikkeling en opvoeding van alle kinderen van 0-19 jaar. Het consultatiebureau is voor de kinderen van 0-4 jaar en de schoolgezondheidszorg is voor de kinderen van 4-19 jaar. De JGZ is sinds kort bij Sentro Akseso aangesloten. Hier werken we nauw samen met pedagogische medewerkers, maatschappelijk werkers en kunnen wij doorverwijzen naar andere instanties.