Schooltijden

De school begint om 7.30 uur en eindigt voor groep 1 en 2 om 12.15 uur en voor groep 3 t/m 8 om 12.30 uur. De eindtijd geeft het einde van de les aan, de leerlingen zijn ongeveer 5 minuten later op het schoolplein.

De school voert een strikt op tijd komen beleid. Wij doen een dringend beroep op u als ouder om ervoor te zorgen dat uw kind voor 7.30 uur op school is. Op tijd komen is goed voor uw kind en de groep; iedereen kan rustig werken, zonder gestoord te worden door te laat komende leerlingen. Wanneer een leerling regelmatig te laat komt, wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school. Als er geen verbetering optreedt, dan is de school genoodzaakt de leerplichtambtenaar in te schakelen.

De verantwoording van de school begint om 7.00 uur en eindigt als uw kind de school verlaat. Het naar buiten gaan, gebeurt onder begeleiding van de groepsleerkracht. Verlaat uw kind de school zonder toestemming van de leiding, dan wordt u als ouder gebeld en valt het onder uw verantwoording.

De in- en uitgang van de school is naast Kresh Bon Kuido.

Vul hier uw eigen inhoud in.