Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Op verschillende manieren onderhouden wij contact met ouders, via ouderavonden/10-minuten gesprekken, via Parro (app) en het ouderportaal (website) van Parnassys.

Wanneer er activiteiten zijn gepland met de klas van uw kind(eren), kan de leerkracht een beroep op u doen om te helpen bij de activiteit. Hierover zal dan een bericht gestuurd worden in Parro.